cz / en

grafické studio
a nakladatelství
Kalvodova 10
602 00 Brno, CZ

studio/pixl-e.cz
gsm +420 777 300 475

"5 festivalů" Filharmonie Brno

Koncept jednotného vizálního stylu – výběrové řízení.

Vizuální styl filharmonie je v Brně nepřehlédnutelný, chtěli jsme proto navázat a podpořit jeho jednotu. Zachovali jsme barevnost (odkazující na tradici sálů) i font. Nedílnou součástí Filharmonie je také voříšek Lumír, který filharmonii na tiskovinách doprovází díky studiu Side2 již od roku 2009.

Hudba bývá obvykle vizualizovaná abstraktní formou. Důvodem je nevizuální vnímání zvuku, abstrakce podobným způsobem jako zvuk pracuje více s představivostí. Ale co tedy s Lumírem?

Nakonec jsme zvolili také konkrétní motiv – posluchače. Neurčité prostředí, neurčitá osoba/osobnost, nechává diváka bez povšimnutí, je zahloubaná do okolních zvuků a ruchů městského dění, mumraji na zastávkách, projíždějících aut… naslouchá. Divákovi jsou vodítkem k danému tématu pouze indície, odkazuje diváka i k tomu, co nevidí – podobně jako hudba.

2016

cz / en

grafické studio
a nakladatelství
Kalvodova 10
602 00 Brno, CZ

studio/pixl-e.cz
gsm +420 777 300 475