cz / en

grafické studio
a nakladatelství
Kalvodova 10
602 00 Brno, CZ

studio/pixl-e.cz
gsm +420 777 300 475

A2

Na konci roku 2011 jsme vyhráli výběrové řízení na nový layout kulturního čtrnáctideníku A2. Redakce chtěla radikální změnu – novou image, jiný formát, vazbu V1, větší prostor pro ilustrace atd. 
Základem našeho návrhu je koncept „půlení“. Vznikly tak dva horizontální pásy, kde jsou řazeny jednotlivá témata, texty a ilustrace za sebou. Systém půlení doplňuje dvoustránková galerie a kulturní tipy.
Po sedmi měsících od zadání ale šéfredaktor přípravu nového layoutu zastavil na neurčito.
Zvíře nikdy nespí!!!

http://www.advojka.cz/

2012

cz / en

grafické studio
a nakladatelství
Kalvodova 10
602 00 Brno, CZ

studio/pixl-e.cz
gsm +420 777 300 475