cz / en

grafické studio
a nakladatelství
Kalvodova 10
602 00 Brno, CZ

studio/pixl-e.cz
gsm +420 777 300 475

Artwall

Katalog výstavy pražské galerie pod šírým nebem za léta 2007 a 2008.
07 / Thelenová, Jandera, Kubec, Vondřejcová, Matějíček – Pokorný, kurátor Ludvík Hlaváček
08 / Guma Guar, umenimamrad.cz, kurátor Zuzana Štefková
Vydalo Centrum pro současné umění Praha, o.p.s.
http://cca.fcca.cz
http://www.artwall.cz

2011

cz / en

grafické studio
a nakladatelství
Kalvodova 10
602 00 Brno, CZ

studio/pixl-e.cz
gsm +420 777 300 475