cz / en

grafické studio
a nakladatelství
Kalvodova 10
602 00 Brno, CZ

studio/pixl-e.cz
gsm +420 777 300 475

Baliny

Orientační systém pro zahradně-terapeutický areál v Balinách u Velkého Meziříčí. Zážitková zahrada pro děti, dospělé, seniory a osoby se specifickými potřebami je součástí bývalého statku, který je postupně rekonstruován (Projektil architekti) na centrum ekologické výchovy o. p. společnosti Chaloupky. Interaktivní zahrada je bezbariérová a umožňuje pohyb lidem s různým typem zdravotního postižení. Součástí praporků, které označují každé z dvanácti stanovišt na zahradě, je Braillovo písmo a ilustrace pro děti – autisty.
Ilustrace Michal Bačák. Spolupráce Naďa Grznárová a Teiresiás – Středisko pro pomoc studentům se specifickými nároky.

http://www.chaloupky.cz

2014

cz / en

grafické studio
a nakladatelství
Kalvodova 10
602 00 Brno, CZ

studio/pixl-e.cz
gsm +420 777 300 475