cz / en

grafické studio
a nakladatelství
Kalvodova 10
602 00 Brno, CZ

studio/pixl-e.cz
gsm +420 777 300 475

Baťova města

Piktogramy ideií a reálných produktů jako vizuální styl putovní výstavy od Bauhaus Dessau. Piktogramy něčeho, co vzniklo, trvalo a zaniklo nebo přetrvává v jiné podobě. Česká vrstva z pozvánek, plakátů, bannerů, noviny, překladů a fotek na německou červenobílou architekturu z krabic od bot.
Kurátoři Markéta Březovská a Rostislav Koryčánek.
Architektonické řešení české adaptace Jakub Kopec.

29. 3. – 19. 5. 2013, Dům umění města Brna, Malinovského nám. 2
http://www.dum-umeni.cz

2013

cz / en

grafické studio
a nakladatelství
Kalvodova 10
602 00 Brno, CZ

studio/pixl-e.cz
gsm +420 777 300 475