cz / en

grafické studio
a nakladatelství
Kalvodova 10
602 00 Brno, CZ

studio/pixl-e.cz
gsm +420 777 300 475

Bytová revolta

- ženy v disentu. Návrh layoutu knihy mapující zapojení žen do Charty 77 a disentu v podobě 21 rozhovorů.

Editor: Marcela Linková a Naďa Straková
Klient: Sociologický ústav AV ČR

2017

cz / en

grafické studio
a nakladatelství
Kalvodova 10
602 00 Brno, CZ

studio/pixl-e.cz
gsm +420 777 300 475