cz / en

grafické studio
a nakladatelství
Kalvodova 10
602 00 Brno, CZ

studio/pixl-e.cz
gsm +420 777 300 475

Josef Čapek – výstava, katalog, placky

Digitalizované Čapkovské rastry z knižních obálek v instalaci výstavy v Jízdárně Pražského hradu, v katalogu a na reklamních plackách.
Autorka výstavy: Pavla Pečinková
Komisařka: Simona Vladíková
Architektura instalace: Miroslav Vavřina
Katalog v české a anglické mutaci vydala Galerie Zdeněk Sklenář
http://www.zdeneksklenar.cz

2009

cz / en

grafické studio
a nakladatelství
Kalvodova 10
602 00 Brno, CZ

studio/pixl-e.cz
gsm +420 777 300 475