cz / en

grafické studio
a nakladatelství
Kalvodova 10
602 00 Brno, CZ

studio/pixl-e.cz
gsm +420 777 300 475

Časopis Loutkář

Soutěžní návrh na logo a layout. Loutku nevnímáme jen jako dřevěnou marionetu ovládanou pomocí provázků. Její podoba a forma se proměňuje v závislosti na sdělení, na obsahu. V hlavní roli může vystupovat brambora, která se pak promění ve svůj holografický 3D obraz. Na scéně se objevují loutky – předměty denní potřeby, kterým může videomapping dát jiný význam.
Loutka je světlo i stín, lesk i mat.

Časopis Loutkář se neprodává na novinových stáncích a není ani v novinových stojanech na benzinových pumpách. Proto klasické dělení obálky – logotyp ve vrchní třetině v barevném poli a palcové titulky nejsou třeba. Fotografii z vybraného představení na obálce neořezáváme, dáváme ji maximální prostor. Logotyp časopisu provedený parciálním lakem nebo slepotiskem.
Výhoda variability umístění hlavního typografického motivu. Logotyp se stává prostorovým objektem.

2012

cz / en

grafické studio
a nakladatelství
Kalvodova 10
602 00 Brno, CZ

studio/pixl-e.cz
gsm +420 777 300 475