cz / en

grafické studio
a nakladatelství
Kalvodova 10
602 00 Brno, CZ

studio/pixl-e.cz
gsm +420 777 300 475

časopis Spektrum

Měsíčník vydávaný Svazem průmyslu a dopravy ČR.
Rozsah 40 stran, formát 230×270 mm, vazba V1

2013

cz / en

grafické studio
a nakladatelství
Kalvodova 10
602 00 Brno, CZ

studio/pixl-e.cz
gsm +420 777 300 475