cz / en

grafické studio
a nakladatelství
Kalvodova 10
602 00 Brno, CZ

studio/pixl-e.cz
gsm +420 777 300 475

Cena Jindřicha Chalupeckého

Katalog, bannery, plakáty, pohlednice, inzerce, pozvánky… 
Nominováno je 6 umělců. Kdo je nejlepší?
Kurátor výstavy: Tomáš Pospiszyl
http://www.dum-umeni.cz/cz/clanek/cena_jindricha_chalupeckeho

2008

cz / en

grafické studio
a nakladatelství
Kalvodova 10
602 00 Brno, CZ

studio/pixl-e.cz
gsm +420 777 300 475