cz / en

grafické studio
a nakladatelství
Kalvodova 10
602 00 Brno, CZ

studio/pixl-e.cz
gsm +420 777 300 475

Cena Jindřicha Chalupeckého 2012

Prostřednictvím textových butonků ukazujeme organizační strukturu, zveřejňujeme jména přihlášených, nominátorů i členů poroty. Vrstvíme texty na fotodokumentaci finalistů nebo jednotlivých PR akcí. Plakáty, pozvánky, inzerce, vizitky, spolupráce s architektem Jakubem Kopcem na mobilním modulu, TV spot pro Českou televizi ve spolupráci s Filipem Cenkem a Ondřejem Jiráčkem.
Katalog je složen ze šesti brožur s V1 vazbou. Brožury jsou k sobě slepeny obálkami. První textová, v ostatních pěti brožurách se prezentují finalisté. 120 stran, formát 165×210 mm, Arctic Volume White 150 g, 250 g. Ceremoniál vyhlášení vítěze proběhl 30.11. 2012 v brněnském Divadle Husa na provázku. Laureátem Ceny Jindřicha Chalupeckého se stal Vladimír Houdek.

http://www.cjch.cz/cz/

2012

cz / en

grafické studio
a nakladatelství
Kalvodova 10
602 00 Brno, CZ

studio/pixl-e.cz
gsm +420 777 300 475