cz / en

grafické studio
a nakladatelství
Kalvodova 10
602 00 Brno, CZ

studio/pixl-e.cz
gsm +420 777 300 475

EXPO, Šanghaj – VIP tiskoviny

Set, který jsme původně realizovali pro výstavu Čína Zdeňka Sklenáře v roce 2009 v Pekingu, se nyní tematicky zaměřil na postavu Opičího krále. Redesignovaný set obsahuje barevné obrazové katalogy, skládačky, plakát, pohlednicové karty, samolepky, reklamní placky a masky Opičího krále. Vše je adjustováno v krabici, která je potištěna černobílými motivy. Tento set je určen pro VIP hosty českého pavilonu.
Vydavatel: Kancelář generálního komisaře účasti České republiky na Všeobecné světové výstavě EXPO 2010, Šanghaj.

Děkujeme Martině Hončíkové – manažerce doprovodných programů a jejímu týmu za pomoc při realizaci setu.

2010

cz / en

grafické studio
a nakladatelství
Kalvodova 10
602 00 Brno, CZ

studio/pixl-e.cz
gsm +420 777 300 475