cz / en

grafické studio
a nakladatelství
Kalvodova 10
602 00 Brno, CZ

studio/pixl-e.cz
gsm +420 777 300 475

Ilustrace NTK

Projektil Architekti nás požádali o ilustrace k prezentaci návrhu fasády budovy Národní technické knihovny v Praze.
Zadání: skleněná fasáda a měnící se barvy uvnitř
http://www.projektil.cz
http://www.techlib.cz

2005

cz / en

grafické studio
a nakladatelství
Kalvodova 10
602 00 Brno, CZ

studio/pixl-e.cz
gsm +420 777 300 475