cz / en

grafické studio
a nakladatelství
Kalvodova 10
602 00 Brno, CZ

studio/pixl-e.cz
gsm +420 777 300 475

Josef Gočár

Monografie architekta J.G. (1880–1945). 440 stran od kubismu po funkcionalismus, od urbanismu po interiéry a nábytek, spolupráce J.G. s výtvarnými umělci.
Texty: Zdeněk Lukeš, Pavel Panoch, Daniela Karasová, Jiří T. Kotalík
Foto: Ester Havlová, Štěpán Bartoš, Pavel Frič
Investorem je Michalis Dzikos
Vydalo Nakladatelství Titanic (Yvonna Fričová, Jiřina Bulisová)
http://www.titanic.n.cz

2011

cz / en

grafické studio
a nakladatelství
Kalvodova 10
602 00 Brno, CZ

studio/pixl-e.cz
gsm +420 777 300 475