cz / en

grafické studio
a nakladatelství
Kalvodova 10
602 00 Brno, CZ

studio/pixl-e.cz
gsm +420 777 300 475

Ochrana přírody

Jak zachránit Hnědáska osikového, výsledky sčítání čápů černých…
Redesign časopisu, formát 230×270 mm, lepená vazba, 40 stran.
Vydává Agentura ochrany životního prostředí 7 x ročně.

2014

cz / en

grafické studio
a nakladatelství
Kalvodova 10
602 00 Brno, CZ

studio/pixl-e.cz
gsm +420 777 300 475