cz / en

grafické studio
a nakladatelství
Kalvodova 10
602 00 Brno, CZ

studio/pixl-e.cz
gsm +420 777 300 475

Domy z meziprostoru

Monografická publikace doprovázela autorovu výstavu v Galerii Zdeněk Sklenář. Kniha představuje 28 realizací a projektů. Jednotlivé architektonické práce doprovází rozhovor Josefa Pleskota s Rostislavem Koryčánkem, který je autorem koncepce knihy.
Foto: Petra Hajská, Jan Malý, Tomáš Souček
Vydala Galerie Zdeněk Sklenář
http://www.zdeneksklenar.cz

2007

cz / en

grafické studio
a nakladatelství
Kalvodova 10
602 00 Brno, CZ

studio/pixl-e.cz
gsm +420 777 300 475