cz / en

grafické studio
a nakladatelství
Kalvodova 10
602 00 Brno, CZ

studio/pixl-e.cz
gsm +420 777 300 475

Spotřební zboží

Igelitové tašky realizovány v nákladu 500 ks pro vlastní potřebu.
Autor Ondřej Doležal

2005

cz / en

grafické studio
a nakladatelství
Kalvodova 10
602 00 Brno, CZ

studio/pixl-e.cz
gsm +420 777 300 475