cz / en

grafické studio
a nakladatelství
Kalvodova 10
602 00 Brno, CZ

studio/pixl-e.cz
gsm +420 777 300 475

SVKHK

Vizuální styl a informační systém Studijní a vědecké knihovny v Hradci Králové. Logo jako 15 m záložka, která prochází středem knihovny. Nominace Grand Czech Design 2008.
Spolupráce se studiem Kultivar (http://www.kultivar.cz)
architektura Projektil architekti (http://www.projektil.cz)

2008

cz / en

grafické studio
a nakladatelství
Kalvodova 10
602 00 Brno, CZ

studio/pixl-e.cz
gsm +420 777 300 475