cz / en

grafické studio
a nakladatelství
Kalvodova 10
602 00 Brno, CZ

studio/pixl-e.cz
gsm +420 777 300 475

Tour

Oboustranný info plakát A1 pro účastníky zájezdu. Vedoucí zájezdu Lukáš Rittstein. Odjezd z Centra současného umění DOX, Praha

Lukáš Rittstein (*1973) patří k nejznámějším současným českým sochařům. Po studiu na AVU a VŠUP v Praze začal společně s českou fotografkou a malířkou Barborou Šlapetovou pracovat na několikaletém, multimediálním a multikulturním uměleckém projektu na Nové Guineji, kde během několika cest (1997–2008) dokumentovali různými uměleckými způsoby kontakt s posledními přírodními národy na planetě Zemi. Jako reakce na tato setkání vznikla série velkoformátových soch, happening s příslušníky kmene Yali Mek a s oficiálními zástupci České republiky, včetně Václava Havla, i kniha fotografií a příběhů domorodců. Na výstavě s názvem Manop, Poslední První v Centru současného umění DOX (2009) propojili Rittstein a Šlapetová současné umění s rituály obyvatelů ostrova. Projekt Tour je pokračováním jejich multimediálního uměleckého happeningu.
Více na http://www.dox.cz/cs/exhibition?68/about
http://www.lukasrittstein.com

2011

cz / en

grafické studio
a nakladatelství
Kalvodova 10
602 00 Brno, CZ

studio/pixl-e.cz
gsm +420 777 300 475