cz / en

grafické studio
a nakladatelství
Kalvodova 10
602 00 Brno, CZ

studio/pixl-e.cz
gsm +420 777 300 475

Veřejný prostor

Textové plakáty A1 ve výlepu. Žádná vernisáž, žádná kampaň, bez podpisu, jen anonymní informace ve veřejném prostoru.
Autor Ondřej Doležal

2005

cz / en

grafické studio
a nakladatelství
Kalvodova 10
602 00 Brno, CZ

studio/pixl-e.cz
gsm +420 777 300 475